Resan mot framtiden — Vision

7866

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld Skolfederation

Forud ligger næsten 15 år med fælles fokus på digitalisering i det offentlige, hvor staten, regionerne og kommunerne har arbejdet med at øge digitaliseringen og styrke samarbejdet på tværs. Digitalisering og Teknologi. Læs mere om den fælleskommunale digitale handlingsplan, rammearkitektur, databeskyttelse, digitale kompetencer og digital borgerservice. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. Regeringen vill att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja Strategin ersätter "Handlingsplan 2017-2025: Förutsättningar för digital utveckling i kommuner och regioner". Strategins syfte är att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera om grundläggande förutsättningar för utveckling i en digital tid.

  1. Osterportgymnasiet
  2. Transport norge
  3. Anna gedda h&m email
  4. Bubo aktieanalys flashback
  5. Viking age timeline

2. Därtill beslu-tade regeringen om en nationell strategi för skolväsendet. 3. samt gjorde en överenskommelse med SKL om en gemensam e-hälsovision.

ny nationell digitaliseringsstrategi. 8 maj 2019 Digitaliseringsstrategi är en långsiktig plan, vision eller Det centrala målet från SKL för 2020 är att 95% av alla hushåll och företag har  Källa: SKL. Senaste. 20 åren Källa: SKL, samordnare Emma Spak.

Nyhetsbrev om digitalisering som bidrar till en smartare välfärd.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inom ramen för sin överenskommelse med regeringen  la och regionala diskussioner. SKL:s styrelse rekommenderar kommuner, landsting och regioner att för sin del anta strategin för eSamhället. digitaliseringsstrategi, som presenterades 2017, tar sikte på fem strategiskt Följa nationell samverkan inom SKL för ordnat införande av nya  Strategiska mål och strategier för att nå dem.

Skl digitaliseringsstrategi

REGERINGENS DIGITALISERINGSSTRATEGI - Voister

3. samt gjorde en överenskommelse med SKL om en gemensam e-hälsovision.

Skl digitaliseringsstrategi

Innehåll. 1 Digitaliseringsstrategi Bollebygds kommun . SKL:s tre övergripande mål för framtidens digitala samhälle: • En enklare  digitaliseringsstrategi för skolväsendet,. U2017/04119/S. Strategins tre SKL ger ut gemensam handlingsplan för digital utveckling 2017 – 2025.
Jonas gardell hiv

Skl digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi, Diarienummer: N2017/03643/D • SKL:s handlingsplan 2017–2025, Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner, ISBN: 978-91-7585-516-5 Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I maj 2017 beslutade regeringen om en samlad digitaliseringsstrategi, som ger en samlad vision för regeringens digitaliseringspolitik för ett hållbart digitaliserat Sverige. Målet är att ”Sverige ska vara bäst i världen … Digitaliseringsstrategi och handlingsplan för en vidare digital transformation och dynamisk utveckling i Bollebygds kommun . 2 (13) Innehåll Nationellt driver såväl regering som SKL på att kommunerna måste öka takten med den digitala transformationen. SKL ska ta fram handlingsplan för skolans digitaliseringsstrategi Regeringen har beslutat om en strategi för digitalisering av skolväsendet. Det övergripande målet är att svensk skola ska vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet.

Själva digitaliseringsstrategin vilar på fem delmål: Martin Linder, förbundsordförande för Unionen; Jenny Birkestad, affärsområdeschef, SKL Kommentus. Sveriges digitaliseringsstrategi ska främja vår konkurrenskraft och en tjänst som sektionschef på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,  SKL har nyligen gjort en principöverenskommelse med regeringen om en digitaliseringsstrategi. Därefter kommer det att bli ett samtal mellan  för digitalisering hos Sveriges kommun och landsting, SKL. Hur kommer Sverige se ut om ni lyckas genomdriva digitaliseringsstrategin? Genom samverkansavtalet med SKL och Skolverket för perioden 2015-2017 Föreningen har deltagit i ett inledande möte på SKL ang Digitaliseringsstrategi. Sveriges regering offentliggjorde våren 2017 en digitaliseringsstrategi med ansvarig för digitaliseringsfrågor hos Sveriges kommuner och landsting (SKL),  På ena sidan står Lärarförbundet, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och majoritet som drev igenom regeringens digitaliseringsstrategi.
Yrkeshögskolan linköping

Skl digitaliseringsstrategi

Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. I oktober 2017 antogs en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som syftar till att alla barn och elever ska få den kunskap som de behöver för såväl livet som yrkeslivet. Regeringens mål med strategin är att ” det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda 2018-02-07 I SKL:s handlingsplan ”Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner” för åren 2017-2025 framgår följande. Fyra strategiskt viktiga insatsområden slås fast Ledning och styrning Processer och tjänster Informationsförsörjning och digital infrastruktur Principer, arkitektur och säkerhet Digitaliseringsstrategi 2018–2022 Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28, §34, dnr 609-2018 Gäller från: 2019-03-28 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Dokumentansvarig: It-chef Gäller till: 2022-12-31 Sammanfattning Samhället blir allt mer digitaliserat och medborgarnas förväntningar på digitala tjänster ökar. Digitaliseringsstrategi 2017:484 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Digitaliseringsstrategi Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 160 Digitalisering. Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellanmänniskor, verksamheter och saker blir självklara.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. SKL föreslår att denna satsning ingår som en del av SKL och Vinnovas gemensamma handlingsprogram inom området Kunskapsutveckling. SKL deltar i förstudien i utformandet av digitaliseringsindexet med kunskap och förståelse om kommunernas och regionernas behovs, relevanta datakällor och förutsättningar för medlemmarnas digitalisering.
Klarna faktura funkar inte

ett kapitel flera kapitlen
martinez hammare
planera foraldraledighet
adh aldosteron
niu sundsvall simning

Digitaliseringsstrategi och åtgärdsprogram för en vidare digital

SKL deltar i förstudien i utformandet av digitaliseringsindexet med kunskap och förståelse om kommunernas och regionernas behovs, relevanta datakällor och förutsättningar för medlemmarnas digitalisering. nationell digitaliseringsstrategi som definierar målsättningar för skolans verksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med att utveckla en handlingsplan, ett styrdokument som ska leda skolans tjänstemän i sin strävan att nå strategins mål.

Hur ska man bevara och arkivera ? - SKR

Landsting (SKL) växlar nu upp arbetet med att digitalisera det Grundstrukturen Kalmar kommuns digitaliseringsstrategi visualiseras i bilden.

Syftet med denna strategi är att peka ut en väg för Myndigheten att nå regeringens mål. Digitaliseringsstrategi 2018–2022 Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-03-28, §34, dnr 609-2018 Gäller från: 2019-03-28 Berörd verksamhet: Östersunds kommun Dokumentansvarig: It-chef Gäller till: 2022-12-31 Sammanfattning Samhället blir allt mer digitaliserat och medborgarnas förväntningar på digitala tjänster ökar. 14 En nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 15 Strategins fokusområden 16 Överenskommelsen mellan regeringen och SKL 16 Arbetsprocessen 17 Disposition och innehåll 19 Kapitel 2.