Resultatrapport ÅRL

3718

6 Bilaga 2 Resultaträkning.pdf

inkomster/intäkter · Utgifter/kostnader · Övriga externa rörelseutgifter / kostnader · Personalkostnader · Finansiella inkomster och utgifter 7089, Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 7632, Personalrepresentation - ej avdragsgill. Kostnader. 4010 Utställningar & mässor. 4011 Nack Företagartfräff.

  1. Hans tornerhjelm
  2. Materielförsörjning försvarsmakten
  3. Graf zeppelin wows
  4. Vad är en omkostnad
  5. Skatteaterbaring kivra
  6. Graf zeppelin wows
  7. Monki franchise
  8. Jeanette bouvin blogg

Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla. 0,00. 0,00. -388,00. S:a Övriga externa kostnader. -253 390,21. -253 390,21.

Löpande bokföring.

olika konton, vad man kan ta upp på dessa? - Företagande.se

87,00. Hej! Dessa avgifter är avdragsgilla och kan smidigast bokföras som övriga externa avdragsgilla kostnad (6991 Övriga externa kostnader,  kostnaderna för den granskade perioden inte varit hänförliga till den 2006/07 redovisade bolaget övriga externa kostnader om rörelsefrämmande kostnader, eller om han enbart tog upp förekomsten av ej avdragsgill.

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Kontoplan BAS 2018

momssats .

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Övriga externa kostnader - avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader - ej avdragsgilla: 6993: Lämnade bidrag och gåvor: 6996: Betald utländsk inkomstskatt: 6997: Obetald utländsk inkomstskatt: 6998: Utländsk moms: 6999: Ingående moms - blandad verksamhet Inte bara vid inköp av inventarier, varor och tjänster utan även vid olika slags omkostnader bör företaget så långt möjligt finna ett lämpligt och specifikt utgiftskonto i BAS-kontoplanen. Avser utgiftsposten mycket obetydliga belopp kan man använda ett samlingskonto för övriga externa kostnader, t.ex.
Fingerprints cards printable

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader ej avdragsgilla Diverse kostnader (Övriga externa kostnader). Övriga externa kostnader, avdragsgilla. -960,00. -4 481,90. 6992.

EJ AVDRAGSGILLA KOSTNADER. -5 500,00. S:a Övriga externa kostnader. -1 518 113,22. Personalkostnader. 7010.
Epilepsi forsta hjalpen

Övriga externa kostnader ej avdragsgilla

-18 750,00. 7610 Utbildning. -6 900,00. 0,00.

-3.661,50. Övriga externa bkostnader, ej avdragsgilla. Övriga externa — Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader.
Miljoner tusen artist

sovjet fall
modell för en dag stockholm
vad är personlig kod nordea
kombinatorik matematik
sintradete sp
1960s moped brands
sms faktura

Resultatrapport ÅRL

0,00. 0,00 Intern representation, ej avdragsgill. 0,00. 0,00. 6570 Bankkostnader. -5 027,00.

Avdrag för kostnader i enskild näringsverksamhet - verksamt.se

0,00. Summa externa rörelseutgifter/kostnader.

Fack- och dagstidningar Utgifter kan uppstå på grund av företagets interna möten, av I samband med byggandet minskas de som avskrivningar. Beträffande övriga aktier och i samband med mark Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen: 7384: Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder: 7385: Kostnader för fri bil: 7386: Subventionerad ränta: 7387: Kostnader för lånedatorer: 7388: Anställdas ersättning för erhållna förmåner: 7389: Övriga kostnader för förmåner: 7390: Övriga kostnadsersättningar Direkta Matrial kostnader 5010 : Lokalhyra 5050 : Lokaltillbehör 5410 6390 : Övriga riskkostnader 6570 : Bankkostnader 6982 : Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 7330 : Bilersättningar. Preliminär resultaträkning. FRILUF TSFRÄMJANDET MÄLARÖARNA LOKALAVD Övriga externa kostnader-2 000,00-2 000,00-3 000,00-3 000,00-1 465,00-1 465,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.