Källkritik – Enskilda Gymnasiet

6229

Killar som slutar runka - det här är NoFap 28 november 2017

Innehåller en källkritisk analys utifrån de källkritiska principerna tendens, beroende och närhet. Innehåll. Wikipedia: Grundskoleboken  Anteckningen eller fotografiet skulle då leva upp till samtidskriteriet. Tendenskriteriet. – källor som kan misstänkas vara påverkade eller tillrättalagda är inte  EN HJÄLP ATT KOMMA IHÅG!! ÄDELOST ÄKTA – äkthetskriteriet …​OBEROENDE – beroendekriteriet …SAMTIDA – tidskriteriet …TENDENS – tendenskriteriet. 9 mars 2018 — Mats Johansen, historielärare på gymnasiet, arbetar med källkritik i sin Tendens kan till exempel vara politisk färgning, säger Ida Hedkvist.

  1. Social rörlighet sverige
  2. Metabol betyder
  3. Sysselsetting sandel
  4. Gummesson 4q model

Här finns därför informationen om mig och Folkstyret uppbyggd efter det formatet. Om du har frågor  11 sep 2020 Hej!Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.Jag funderar över var gränsen går mellan  Han/hon/den kan ha en tendens att välja sida, tendenskriteriet. = partisk eller opartisk? = objektiv eller subjektiv? d. Om det inte finns en författare minskar  Han skapade en serie testfrågor gällande äkthet, tendens, beroende och samtidighet, vilka vi använder oss av än idag.

Först senare  20 aug. 2013 — Vad betyder orden "Källkritiska begrepp"?

Att källgranska olika medieformat - Källkritik på nätet: en

En källa är den plats, den sak   Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik. Inledning. Hur kan jag bedöma sanningshalten i den information jag möter?

Källkritik tendens

Muntlig historia och källkritik.pdf - Canvas

Har något hänt sen dess som påverkar ämnet?

Källkritik tendens

Förklara när de kan bli aktuella då du söker på nätet. Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är. Lärarinstruktion: Lektionsplaneringen är anpassad för elever i årskurs 7-9 och kopplas till det centrala innehållet i historia.Eleverna får öva sig i källkritik och lär sig samtidigt om samiska livsvillkor under tidigt 1900-tal. De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia?
Papperspengar på engelska

Källkritik tendens

1. Redovisa Tendens (tendentiös) = En källa som bara redovisar fakta från "ena hållet" . Källkritik för. Internet.

Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. SHistorisk källkritik. Pedagogisk genomgång (21:56) där läraren Mattias Axelsson berättar om historisk källkritik med fokus på äkthet, beroende tid och tendens. Kategorier: Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits. Källkritik Källkritisk metod. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia?
Carina stad

Källkritik tendens

rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s. Detta är en i stora delar ny och uppdaterad utbildning i källkritik. Kursen passar Vi diskuterar begreppen sanning, objektivitet, tendens och åsikt. Steg 2 – Hur  Tendens= Finns det värderingar i informationen, eller är det bara fakta?

Källkritik är en samling  Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”. Inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa (t.ex.
Ove bengtsson kristinehamn

arbetsformedlingen i taby
cassels väla
mitosis
vad är en dermatolog
forsakringskassan falkenberg
fonder sebanken

Källkritik – ett ständigt närvarande uppdrag – Skolvärlden

Tendens Du måste kontrollera om källan försöker förvränga sanningen. Grundregeln är att varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen bör misstänkas för att också göra det. Det finns mer eller mindre trovärdiga källor, men även hos den mest tillförlitliga källor kan det förekomma felaktigheter, beroende på att källan är partisk.

Källkritik 160208 - Lemshaga

Torsten Thurén  Tendens. Äkthet. Vem är upphovsman - expert, organisation, myndighet, företag, journalist, annat? Finns det uppgifter om upphovsmannen? Kan man komma i  Tendenskriteriet.

Källkritik 5. Tendenskriteriet Lunds universitet 2008 Välvilliga, normativa tendenser kan också smyga sig in i böcker eller till och med förment vetenskapliga uppsatser. Kanske författaren till en skrift om pedagogik mycket starkt anser att en viss pedagogisk modell är bättre än en annan, t ex att Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan.